Innkalling årsmøte 2022

Innkalling til årsmøte i Hrimnir 2022

Tid: Torsdag 10. Februar kl 18.30 

Digitalt møte via Teams. (Korrekt teamslink blir publisert før møtet)

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes Hrimnirstyret senest to uker før årsmøtet til e-post: hrimnirstyret@outlook.com

Saksliste årsmøte:

1. Valg av dirigent

2. Godkjenning av saksliste

3. Valg av 2 representanter til underskrift av protokoll

4. Årsberetning

5. Regnskap

6. Fastsettelse av kontingent

7. Budsjett

8. Innkomne forslag 

9. Saker som Hrimnir ønsker å ta opp på NIHF sitt årsmøte

10. Valg av nytt styre


Fullstendig saksliste og dokumenter vil være tilgjengelig på klubbens hjemmeside http://hrimnir.no senest en uke før årsmøtet dersom det blir endringer i listen over.

Hilsen styret

Litt info diverse.

Hei alle sammen, og godt nyttår!

Som varslet fra NIHF så har man besluttet å gå over til Norges idrettsforbund sine medlemsregistre.

Det vil si at vi de neste dagene vil sende ut faktura via KlubbAdmin/Min idrett. Dette har vi ikke prøvd før, så si gjerne i fra om dere oppdager noe feil til hrimnirstyret@outlook.com.
Dere kan også via Min idrett sine sider søke om medlemsskap hos oss, eller kontake oss, så legger vi dere inn manuelt.

Kontigenten for 2022 er som følger 1000 kr for hovedmedlem (800 kr av disse er medlemsskap i NIHF), og 150 kr. per ekstra familiemedlem.

Vi planlegger for årsmøte den 10.2 digitalt på teams. Sakspapirer vil bli publisert her på nettsiden ut i fra tidskravet om dette.

Med vennlig hilsen

Styret

Referat fra ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling 8/11-2021 på Kalmo gård.

Oppmøte: Tilsammen 24 stk inkl styret.

SAK 1:Rebecca presenterer situasjonen med Askur for alle oppmøtte. Saken gjelder kun endring av vedtekter om hvilke geografiske områder Hrimnir skal dekke. Avstemning. Enstemming vedtatt at Hrimnir endrer vedtekter.

SAK 2: Gjeninnføre støttemedlemmer 200kr. Støttemedlemmer vil ikke kunne ha stemmerett. Hvis dette forslaget skal være aktuelt, så må det være gjennomtenkt siden flere klubber (inkl Hrimnir) har gått bort fra det pga praktiske grunner. Avstemming. Enstemming nei til å gjeninnføre støttemedlem.

SAK 3: Forum. Skal Hrimnir trekke saken sin som medlemmer stemte frem for nesten to år siden? Pga covid-19 har det ikke vært mulig å gjennomføre egnede årsmøter i NIHF, dermed har saken vært utsatt gang på gang. Hrimnir sine medlemmer stemte frem ønske om å gå bort fra papirutgaven og over til digitalt. NIHF selv har fremmet et forslag om å lage kun en årskavalkade i papir. Dette er ikke noe vi stemte over idag. Vi stemte kun over om Hrimnir skulle beholde saken om å legge ned papir – gå over til digitalt. (For å senke kontigenten). Avstemming: Trekke forslaget: 10 stk mot 14. Vi fremmer forslaget på årsmøtet.

SAK 4: Banegruppa har jobbet med å finne ny arena. Vi har Drammen Travbane frem til mars. Mye problemer med kontaktperson Han svarer ikke på henvendelser og det måtte advokathjelp til for å unngå at vi ble kastet ut urettmessig fra Drammen Travbane. Vår kontrakt er 12 mnd gjensidig oppsigelse, hvor det ble prøvde på 3 mnd oppsigelse. Takket være advokat vant vi gjennom på det som står i vår kontrakt.

Alterntiv 1: Myrmoen: Samme kontaktperson der også. Det er ikke gunstig. Det vi har blitt tilbudt på Myrmoen er kun 26 gjestebokser, og at de lager ovalbane. Men det vil kun være mulighet til lokale stevner.

Alternativ 2: Linnesvollen: De er kjempepositive til å lage ovalbane/passbane. Linnesvollen er en flerbruksarena hvor vedtektene sier at alle grener i ridesport skal representeres. Så det betyr at Hrimnir uansett har rett til å benytte. Eneste negativt er at det ikke vil være mulig for oss å ha egen kiosk.