Styret og protokoller

Her finner du, Styret i Hrimnir, lovverk, referat, årsberetninger.

Styret 2022
Leder: Mona Fjeld
Nestleder: Camilla Berg
Sekretær: Martine Fjeld
Kasserer: Elieen Strøm
Styremedlem: Jorun Skryseth
Styremedlem: Chanett Sørum
Styremedlem: Hanne Kjærstad Helgerud
Varamedlem: Hege Thorsbye Andersen
Varamedlem: Hilde Flaten

Junior/ungdomsrepresentant: Julie Thorsbye Andersen og Aurora Tveter Huseby

Valgkomite: Tove Onshuus, Stein Erik Larsen, Stig Mellerud

Referat:

Årsberetning: