Styret og protokoller

Her finner du, Styret i Hrimnir, lovverk, referat, årsberetninger.

Styret 2023
Leder: Mona Fjeld
Nestleder: Camilla Berg
Sekretær: Martine Fjeld
Kasserer: Elieen Strøm
Styremedlem: Jorun Skryseth
Styremedlem: Chanett Sørum
Styremedlem: Hanne Kjærstad Helgerud
Varamedlem: Hege Thorsbye Andersen
Varamedlem: Hilde Flaten

Junior/ungdomsrepresentant: Julie Thorsbye Andersen og Aurora Tveter Huseby

Valgkomite: Bente Fjeld og Elise Lundhaug

Referat:

Årsberetning: