Referat fra ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling 8/11-2021 på Kalmo gård.

Oppmøte: Tilsammen 24 stk inkl styret.

SAK 1:Rebecca presenterer situasjonen med Askur for alle oppmøtte. Saken gjelder kun endring av vedtekter om hvilke geografiske områder Hrimnir skal dekke. Avstemning. Enstemming vedtatt at Hrimnir endrer vedtekter.

SAK 2: Gjeninnføre støttemedlemmer 200kr. Støttemedlemmer vil ikke kunne ha stemmerett. Hvis dette forslaget skal være aktuelt, så må det være gjennomtenkt siden flere klubber (inkl Hrimnir) har gått bort fra det pga praktiske grunner. Avstemming. Enstemming nei til å gjeninnføre støttemedlem.

SAK 3: Forum. Skal Hrimnir trekke saken sin som medlemmer stemte frem for nesten to år siden? Pga covid-19 har det ikke vært mulig å gjennomføre egnede årsmøter i NIHF, dermed har saken vært utsatt gang på gang. Hrimnir sine medlemmer stemte frem ønske om å gå bort fra papirutgaven og over til digitalt. NIHF selv har fremmet et forslag om å lage kun en årskavalkade i papir. Dette er ikke noe vi stemte over idag. Vi stemte kun over om Hrimnir skulle beholde saken om å legge ned papir – gå over til digitalt. (For å senke kontigenten). Avstemming: Trekke forslaget: 10 stk mot 14. Vi fremmer forslaget på årsmøtet.

SAK 4: Banegruppa har jobbet med å finne ny arena. Vi har Drammen Travbane frem til mars. Mye problemer med kontaktperson Han svarer ikke på henvendelser og det måtte advokathjelp til for å unngå at vi ble kastet ut urettmessig fra Drammen Travbane. Vår kontrakt er 12 mnd gjensidig oppsigelse, hvor det ble prøvde på 3 mnd oppsigelse. Takket være advokat vant vi gjennom på det som står i vår kontrakt.

Alterntiv 1: Myrmoen: Samme kontaktperson der også. Det er ikke gunstig. Det vi har blitt tilbudt på Myrmoen er kun 26 gjestebokser, og at de lager ovalbane. Men det vil kun være mulighet til lokale stevner.

Alternativ 2: Linnesvollen: De er kjempepositive til å lage ovalbane/passbane. Linnesvollen er en flerbruksarena hvor vedtektene sier at alle grener i ridesport skal representeres. Så det betyr at Hrimnir uansett har rett til å benytte. Eneste negativt er at det ikke vil være mulig for oss å ha egen kiosk.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.