Innkalling årsmøte 2022

Innkalling til årsmøte i Hrimnir 2022

Tid: Torsdag 10. Februar kl 18.30 

Digitalt møte via Teams. (Korrekt teamslink blir publisert før møtet)

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes Hrimnirstyret senest to uker før årsmøtet til e-post: hrimnirstyret@outlook.com

Saksliste årsmøte:

1. Valg av dirigent

2. Godkjenning av saksliste

3. Valg av 2 representanter til underskrift av protokoll

4. Årsberetning

5. Regnskap

6. Fastsettelse av kontingent

7. Budsjett

8. Innkomne forslag 

9. Saker som Hrimnir ønsker å ta opp på NIHF sitt årsmøte

10. Valg av nytt styre


Fullstendig saksliste og dokumenter vil være tilgjengelig på klubbens hjemmeside http://hrimnir.no senest en uke før årsmøtet dersom det blir endringer i listen over.

Hilsen styret

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.