Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte 2019

Sted: Åsen hytta
Adr: Damveien 9, 3050 Mjøndalen
Tid: Torsdag 14. Februar kl 18.30 

Saksliste årsmøte:
1. Valg av dirigent
2. Godkjenning av saksliste
3. Valg av 2 representanter til underskrift av protokoll
4. Årsberetning
5. Regnskap
6. Fastsettelse av kontingent
7. Budsjett
8. Innkomne forslag 
9. Saker som Hrimnir ønsker å ta opp på NIHF sitt årsmøte
10. Valg

Saker som medlemmene ønsker at årsmøtet skal behandle må sendes styret snarest. Fullstendig saksliste vil være tilgjengelig på klubbens hjemmeside senest en uke før årsmøtet dersom det blir endringer i listen over.

Hilsen styre

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.