Unghestskue på Stall Myra lørdag 3.november

Hrimnir inviterer til unghestskue og uoffesiell bygningsbedømmelse av eldre hopper og vallaker.

Utstillingen er åpen for alle renrasede islandshester som er eller er under registrering i Worldfengur.

Tid: Lørdag 3 november 2018, klokka 09:00

Sted: Stall Myra

Klasser:
Føll m/mor
1 års hingst/hoppe/vallak
2 års hingst/hoppe/vallak
3 års hingst/hoppe/vallak
Elder hester

Påmelding her: https://www.sporti.dk/event/activity.php?id=5947&fbclid=IwAR3dw-aZSgiQJPw5_99TspOhl6gapDYIEP1emEOBgDgCWV8TU0lh1n0rr8c 

Pris: 400 kroner per hest.og 300 kroner for hest nummer 2 osv fra samme eier.

Hrimnir har i år som i 2017 invitert FEIF avlsdommer Nina Bergholtz til Stall Myra. Hun vil dømme i ridehuset for åpen mikrofon og forklare beskrive hva hun ser etter.

Informasjon om nytt bedømmelsessystem:

På unghestskue vil det bli benyttet ett nytt bedømmingsskjema og en Ipad App som regner ut prosenttall for de ulike delegenskapene.

Bedømmingsskjemaet er utviklet av FEIFs avlsdommer Barbara Frische, som er en rutinert unghestdommer.

Ved bruk av en App for Ipad blir opplysninger hentet fra WorldFengur og brukes til å produsere et bedømmingsskjema for bruk på unghestskue. Dette kan sendes direkte fra Ipaden til bl.a. sekretariat og eier.

Ipad App’en er gratis å kan lastes ned på Appstore.

De ulike delegenskapene har ulik vektlegging/faktorer, som i stor grad er lik vektleggingen vi har på vanlige utstillinger.

Siden man dømmer litt ulikt, er det gjort en del justeringer slik at man får et mer egnet skjema for unghestbedømming.

Sluttpoengene blir en prosentsats med 2 desimaler.

Den perfekte hesten får 100% dvs. att hesten må ha fått maksimalt med poeng på alle delegenskaper.

  • Eksteriør veier 30% av totalpoeng og omfatter 21 ulike delegenskaper som får kryss i ruter gradert 1-5. De ulike delegenskapene har egne faktorer.
  • Karakter veier 20% av totalpoeng og omfatter 5 ulike delegenskaper.
  • Gangarter veier 50% av totalpoeng og omfatter 14 ulike delegenskaper. I gangartsvurderingen finnes det utenom selve gangartene, delegenskaper som vurderes. (Tempo, steg lengde, mm.)

Vektingen av delegenskapene vil studeres og vurderes og med tiden endres på samme måte som faktorene ved ”vanlig avlsvisning” har blitt endret.

Oppstalling vil være mulig på Stall Myra, gi beskjed ved mail stinebetine@yahoo.no om det er behov for boks/innhengning ute. Betaling på stedet kontant eller via vipps.

Viktig at alle husker egenerklæring og hestepass på registrerte hester.

Enkel kiosk på stedet.
Velkommen 😊

Mvh
Stine

Mødested/startsted
Adresse: Ridehallen Stall Myra, Damveien 9, 3050 Mjøndalen

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.