Innkalling til ekstraordinært årsmøte og invitasjon til medlemskveld

Innkalling til ekstraordinært Årsmøte ang. regnskap 2017
Dato: 22. mars 2018
Sted: Åsenhytta, Mjøndalen, kl. 18:30
Saker: Regnskap 2017 og budsjett 2018

Invitasjon til medlemskveld etter ekstraordinært årsmøte.
Vi regner med å starte ca. 19:15. Enkel bevertning.
Styret ønsker at Hrimnir igjen skal bli en stor, sammensveiset gjeng som deler gleden med islandshesten. For å få til det, er vi avhengig av medlemmene. For at medlemmene skal syntes det skal være hyggelig i Hrimnir, trenger vi deres innspill og ønsker

Det vil bli informasjon fra styret hvor langt vi er med planleggingen av Hrimnir sitt klubbmesterskap og Hrimnirstevnet. Det vil også bli informert om hvor lenge har vi bane på Drammen travbane.
Etter informasjon fra styre og eventuelle spørsmål, løser vi opp og de ansvarlige for de forskjellige komiteer samler seg forskjellige steder i lokale. Ta deg en runde og bli kjent, vær med å bestem hva vi skal gjøre videre utover.

Sportskomiteen v/ Rebecca og Kaja er til stedet og tar imot ønsker fra medlemmene: Hvilke type kurs, temakvelder, hvilke instruktører ønsker dere osv. Hvor skal de forskjellige tingene foregå? Vi ønsker også noen personer til å engasjere seg i denne komiteen.

Ungdomsgruppa v/ Tine og Hanne Marthe vil være på plass, er du mellom 8-21 år, er disse interessert i å høre hva dere ønsker. Det hadde vært fint med noen personer til her også, gjerne noen som kjører bil.

Tur gruppa er på plass v/ Hilde. Det er litt mye snø nå, men flott med ønsker her også så vi kan arrangere en hyggelig tur når sommeren kommer. Hva med tur m/overnatting…?

Vil du lære å være skriver på stevne? Lene Thorud forklarer og viser. Dette har mange ryttere stort utbytte av, man lærer mye ved å være skriver for dommerne.

Har du noe ønsker som går på utsiden av komiteene så ta gjerne kontakt med Bente Fjeld (tlf: 41318881) eller Tove Onshuus (tlf: 99236 979).

Styret i Hrimnir ønsker alle hjertelig velkommen til en hyggelig kveld på Åsenhytta. Åsenhytta ligger ved Stall Myra i Mjøndalen, har adresse Damveien, 3050 Mjøndalen.
Hilsen
Styret i Hrimnir
Bente, Stein Erik, Camilla, Rebecca, Stine, Hilde, Eli og Tove.

Ekstraordinært årsmøte 2018

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.